Iapără Nicolae

Nicuipr

Medalia acordată pentru 200 probleme rezolvate
încă 36 probleme până la 250.
674 soluții trimise
230 soluții corecte
32.52 succes (%)