kilogram de20

PuscasSabau

Medalia acordată pentru 25 probleme rezolvate
încă 16 probleme până la 50.
93 soluții trimise
36 soluții corecte
37.36 succes (%)