Asan Ruth Miriam

Ruth1

Medalia acordată pentru 25 probleme rezolvate
încă 2 probleme până la 50.
91 soluții trimise
49 soluții corecte
53.33 succes (%)