Dragila Simin- Vlad

Simin

Medalia acordată pentru 100 probleme rezolvate
încă 89 probleme până la 200.
146 soluții trimise
117 soluții corecte
79.29 succes (%)