Slevoaca Stefan-Gabriel

Slevy

Medalia acordată pentru 50 probleme rezolvate
încă 15 probleme până la 100.
179 soluții trimise
89 soluții corecte
48.57 succes (%)