theodor dumitrascu

TheodorCristian

Medalia acordată pentru 50 probleme rezolvate
încă 37 probleme până la 100.
247 soluții trimise
70 soluții corecte
26.25 succes (%)