Tudorache Iulia

TudoracheIulia

Medalia acordată pentru 100 probleme rezolvate
încă 15 probleme până la 200.
970 soluții trimise
240 soluții corecte
20.22 succes (%)