Pericleanu Alexandra

aale925aale

Medalia acordată pentru 250 probleme rezolvate
încă 231 probleme până la 500.
943 soluții trimise
366 soluții corecte
31.80 succes (%)