burbulea adrian

adrianburbulea

Medalia acordată pentru 250 probleme rezolvate
încă 11 probleme până la 500.
1728 soluții trimise
513 soluții corecte
28.70 succes (%)