Noca Alexia

alexianoca

Medalia acordată pentru 100 probleme rezolvate
încă 4 probleme până la 200.
325 soluții trimise
203 soluții corecte
61.64 succes (%)