bujita andrei

andreibujita

Medalia acordată pentru 50 probleme rezolvate
încă 11 probleme până la 100.
428 soluții trimise
115 soluții corecte
22.14 succes (%)