georgian toader

danielalin

Medalia acordată pentru 10 probleme rezolvate
încă 3 probleme până la 25.
112 soluții trimise
24 soluții corecte
20.00 succes (%)