dori villey

doriy

Medalia acordată pentru 50 probleme rezolvate
încă 47 probleme până la 100.
153 soluții trimise
71 soluții corecte
39.26 succes (%)