Mihai Emil

eunusuntaici

Medalia acordată pentru 100 probleme rezolvate
încă 74 probleme până la 200.
180 soluții trimise
141 soluții corecte
76.36 succes (%)