Ignat Dragoș

ignat_dragos

Medalia acordată pentru 250 probleme rezolvate
încă 45 probleme până la 500.
993 soluții trimise
563 soluții corecte
51.41 succes (%)