Stefan Livia

liviastefan_204

Medalia acordată pentru 50 probleme rezolvate
încă 43 probleme până la 100.
182 soluții trimise
63 soluții corecte
32.39 succes (%)