Ştefănigă Nicola

nicola_stefaniga

Medalia acordată pentru 250 probleme rezolvate
încă 234 probleme până la 500.
638 soluții trimise
326 soluții corecte
46.02 succes (%)