pintilie george

pintilie321

Medalia acordată pentru 100 probleme rezolvate
încă 98 probleme până la 200.
120 soluții trimise
102 soluții corecte
85.00 succes (%)