Popescu Alexandra

popescublondy

Medalia acordată pentru 50 probleme rezolvate
încă 24 probleme până la 100.
207 soluții trimise
122 soluții corecte
47.20 succes (%)