Cristea Adrian

printfAdrian

Medalia acordată pentru 250 probleme rezolvate
încă 250 probleme până la 500.
820 soluții trimise
272 soluții corecte
31.33 succes (%)