aergthbrds rethrygtee

snl

Medalia acordată pentru 10 probleme rezolvate
încă 5 probleme până la 25.
50 soluții trimise
26 soluții corecte
45.45 succes (%)