Popica Stefania

stefaniapopica

Medalia acordată pentru 50 probleme rezolvate
încă 14 probleme până la 100.
313 soluții trimise
92 soluții corecte
28.01 succes (%)