Balca TOMA

tomabalca

Medalia acordată pentru 100 probleme rezolvate
încă 15 probleme până la 200.
830 soluții trimise
261 soluții corecte
24.54 succes (%)