Codreanu Tudor

tudorghoust

Medalia acordată pentru 200 probleme rezolvate
încă 24 probleme până la 250.
558 soluții trimise
237 soluții corecte
41.32 succes (%)