Exerciții

Căutare

Filtrare

Etichete

?
exerciții corespund restricțiilor

Rezultate 864

Exercițiul #784

Care atribut HTML precizează un text alternativ pentru o imagine, dacă aceasta nu poate fi afișată?

Varianta 1

alt

Varianta 2

title

Varianta 3

src

Varianta 4

description

Clasa a 9-a

Exercițiul #315

În secvenţa de program următoare, variabila t memorează o matrice cu 5 linii şi 5 coloane, numerotate de la 0 la 4, cu elemente numere întregi, iar celelalte variabile sunt întregi.

x=0;
for(i=0;i<5;i++)
  for(j=i+1;j<5;j++)
    x=x+t[i][j];

Executarea acestei secvenţe determină memorarea în variabila x a sumei elementelor situate:

Varianta 1

deasupra diagonalei principale, inclusiv diagonala principală

Varianta 2

strict deasupra diagonalei principale

Varianta 3

strict sub diagonala principală

Varianta 4

strict deasupra diagonalei secundare

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #770

În HTML, marcajele, respectiv valorile atributelor sunt delimitate de:

Varianta 1

<> și ::

Varianta 2

:: și <>

Varianta 3

<> și "

Varianta 4

= și "

Clasa a 9-a

Exercițiul #769

Care dintre următoarele afirmații este falsă?

Varianta 1

Rețeaua Internet respectă modelul client-server.

Varianta 2

Toate etichetele HTML se scriu între <>

Varianta 3

Adresa de email: vasile.popescu@probleme.info.ro este greșită ca structură.

Varianta 4

HTML provine din HyperText Markup Language.

Clasa a 9-a

Exercițiul #319

Pentru o matrice t cu 8 linii şi 8 coloane, numerotate de la 0 la 7, cu elemente numere întregi, secvenţa de program de mai jos, în care variabilele z, i şi j sunt de tip întreg, determină, în urma executării ei, memorarea în z a
sumei tuturor elementelor situate:

z=0;
for(i=0;i<8;i++)
  for(j=0;j<i;j++)
    z=z+t[i][j];
Varianta 1

strict sub diagonala principală

Varianta 2

deasupra diagonalei principale, inclusiv diagonala principală

Varianta 3

strict deasupra diagonalei principale

Varianta 4

strict deasupra diagonalei secundare

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #768

Care dintre următoarele afirmații este falsă?

Varianta 1

Rețeaua Internet respectă modelul client-server.

Varianta 2

Toate etichetele HTML se scriu între <>

Varianta 3

Adresa de email: vasile.popescu@probleme.info.ro este corectă ca structură.

Varianta 4

HTML provine din HyperTrap Markup Language.

Clasa a 9-a

Exercițiul #767

Reţeaua Internet este o reţea de tip:

Varianta 1

LAN

Varianta 2

MAN

Varianta 3

WAN

Varianta 4

magistrală

Clasa a 9-a

Exercițiul #323

Pentru o matrice t cu 8 linii şi 8 coloane, numerotate de la 0 la 7, cu elemente numere întregi, secvenţa de program următoare, în care variabilele z, i şi j sunt de tip întreg, determină, în urma executării ei, memorarea în z a sumei
tuturor elementelor situate:

z=0;
for(i=0;i<8;i++)
  for(j=0;j<8-i;j++)
    z=z+t[i][j];
Varianta 1

strict sub diagonala secundară

Varianta 2

deasupra diagonalei principale, inclusiv diagonala principală

Varianta 3

deasupra diagonalei secundare, inclusiv diagonala secundară

Varianta 4

strict deasupra diagonalei secundare

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #766

La trimiterea unui email se completează rubrică TO cu adresa a@x.ro, rubrica CC cu adresa b@y.com, iar rubrica BCC cu adresa c@z.ro. Care dintre următoarele afirmaţii este falsă?

Varianta 1

a@x.ro ştie că emailul a fost primit de b@y.ro.

Varianta 2

c@z.ro ştie că emailul a fost primit de b@y.ro.

Varianta 3

b@y.ro ştie că emailul a fost primit de c@z.ro.

Varianta 4

c@z.ro ştie că emailul a fost primit de b@y.ro.

Clasa a 9-a

Exercițiul #765

Care dintre următoarele comenzi Windows verifică accesibilitatea unui calculator într-o rețea:

Varianta 1

cmd

Varianta 2

ping

Varianta 3

network

Varianta 4

ipconfig

Clasa a 9-a