Exerciții

Căutare

Filtrare

Etichete

?
exerciții corespund restricțiilor

Rezultate 861

Exercițiul #253

În secvenţa de program următoare, variabila a memorează elementele unui tablou
bidimensional cu 5 linii (numerotate de la 1 la 5) şi 5 coloane (numerotate de la 1 la 5), iar celelalte variabile sunt de tip întreg.

x=0;
for (i=1;i<=5;i++)
  if(a[i][i]%2!=0)
    x=x+a[i][6-i];
      cout<<x;

Ce valoare se va afişa în urma executării secvenţei dacă se prelucrează tabloul bidimensional de mai jos?

1 2 3 4 2
6 7 8 9 4
1 2 0 4 3
7 2 1 4 5
1 2 3 4 5
Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #784

Care atribut HTML precizează un text alternativ pentru o imagine, dacă aceasta nu poate fi afișată?

Varianta 1

alt

Varianta 2

title

Varianta 3

src

Varianta 4

description

Clasa a 9-a

Exercițiul #783

Care marcaj HTML precizează titlul documentului?

Varianta 1

head

Varianta 2

title

Varianta 3

meta

Varianta 4

name

Clasa a 9-a

Exercițiul #782

Care este codul HTML corect pentru a insera o imagine?

Varianta 1

<img alt="Imagine">image.gif</img>

Varianta 2

<img src="imagine.png" alt="Imagine">

Varianta 3

<image src="imagine.png" alt="Imagine">

Varianta 4

<img href="imagine.png" alt="Imagine">

Clasa a 9-a

Exercițiul #781

Care este marcajul HTML corect pentru a insera o întrerupere de linie?

Varianta 1

<lbr>

Varianta 2

<b>

Varianta 3

<br>

Varianta 4

<break>

Clasa a 9-a

Exercițiul #780

Care este marcajul HTML corect pentru cel mai important titlu?

Varianta 1

<h1>

Varianta 2

<h6>

Varianta 3

<head>

Varianta 4

<heading>

Clasa a 9-a

Exercițiul #779

Ce înseamnă HTML?

Varianta 1

Hyperlinks and Text Markup Language

Varianta 2

Hyper Text Markup Language

Varianta 3

Hyper Tool Markup Language

Varianta 4

Hyper Trap Markup Language

Clasa a 9-a

Exercițiul #652

Variabilele x, y și z sunt de tip întreg și memorează numere naturale din intervalul [1,103]. Indicați o expresie C/C++ care are valoarea 1 dacă și numai dacă valoarea variabilei x este strict mai mare decât valoarea oricăreia dintre variabilele y și z.

Varianta 1

x*y>y*z && x*z>y*z

Varianta 2

x*z>x*y && y*z>y*x

Varianta 3

y*z>x*z && y*x>z*x

Varianta 4

y*z>y*x && y*z>z*x

Subiect Bacalaureat 2016
Clasa a 9-a

Exercițiul #653

Se consideră algoritmul de mai jos, reprezentat în pseudocod.

citeşte n
(număr natural nenul)
k ← 1
m ← 1
┌cât timp n>9 execută
│┌dacă n%10=[n/10]%10 atunci
││ k ← k+1
││┌dacă k>m atunci
│││ m ← k
││└■
││altfel
││ k ← 1
│└■
│ n ← [n/10]
└■
scrie m

S-a notat cu a%b restul împărţirii numărului natural a la numărul natural nenul b şi cu [c] partea întreagă a numărului real c.

Scrieţi valoarea afişată în urma executării algoritmului dacă se citeşte numărul 81112337.

Subiect Bacalaureat 2016
Clasa a 9-a

Exercițiul #777

Atributul cellpadding aplicat marcajului HTML table stabilește:

Varianta 1

distanța dintre celulele tabelului

Varianta 2

distanța dintre linia celulei și conținut

Varianta 3

distanța dintre liniile sus-jos ale celulelor

Varianta 4

cellpadding este marcaj, nu atribut

Clasa a 9-a