Exerciții

Căutare

Filtrare

?
exerciții corespund restricțiilor

Exercițiul #768

Care dintre următoarele afirmații este falsă?

Varianta 1

Rețeaua Internet respectă modelul client-server.

Varianta 2

Toate etichetele HTML se scriu între <>

Varianta 3

Adresa de email: vasile.popescu@probleme.info.ro este corectă ca structură.

Varianta 4

HTML provine din HyperTrap Markup Language.

Clasa 9

Exercițiul #513

Variabila x este de tip întreg și poate memora un număr natural cu cel mult două cifre. Valoarea maximă pe care o poate avea expresia C/C++ x%4 este

Varianta 1

3

Varianta 2

24.75

Varianta 3

95

Varianta 4

396

Subiect Bacalaureat 2013
Clasa 9

Exercițiul #769

Care dintre următoarele afirmații este falsă?

Varianta 1

Rețeaua Internet respectă modelul client-server.

Varianta 2

Toate etichetele HTML se scriu între <>

Varianta 3

Adresa de email: vasile.popescu@probleme.info.ro este greșită ca structură.

Varianta 4

HTML provine din HyperText Markup Language.

Clasa 9

Exercițiul #770

În HTML, marcajele, respectiv valorile atributelor sunt delimitate de:

Varianta 1

<> și ::

Varianta 2

:: și <>

Varianta 3

<> și "

Varianta 4

= și "

Clasa 9

Exercițiul #771

Care dintre următoarele atribute ale marcajului HTML <p> precizează culoarea fundalului paragrafului:

Varianta 1

background

Varianta 2

bgcolor

Varianta 3

color

Varianta 4

Nici o variantă nu este corectă

Clasa 9

Exercițiul #260

Considerăm următoarele declarări:

int i,aux,a[10][10];

Ce valori se afişează în urma executării secvenţei de mai jos dacă liniile şi
coloanele tabloului bidimensional sunt numerotate de la 0 la 9 şi iniţial fiecare linie a tabloului conţine, de la stânga la dreapta, în ordine descrescătoare, toate numerele naturale, de la 10 la 1

for (i=0;i<=8;i++)
  if( a[i][9-i]<a[i+1][8-i])
  { aux=a[i][9-i];
    a[i][9-i]=a[i+1][8-i];
    a[i+1][8-i]=aux;}
cout<<a[0][9]<<" "<<a[9][0];
Variante Bacalaureat 2009
Clasa 9

Exercițiul #772

Care dintre următoarele afirmaţii este falsă?

Varianta 1

Marcajul div are atributul background.

Varianta 2

Marcajul table are atributul background.

Varianta 3

Marcajul body are atributul background.

Varianta 4

Marcajul td are atributul background.

Clasa 9

Exercițiul #773

Care dintre următoarele atribute ale marcajului HTML care inserează imagini precizează grosimea chenarului:

Varianta 1

size

Varianta 2

width

Varianta 3

border

Varianta 4

weight

Clasa 9

Exercițiul #518

Valoarea expresiei C/C++ 7+5/2 este

Varianta 1

6

Varianta 2

9

Varianta 3

9.5

Varianta 4

10

Subiect Bacalaureat 2013
Clasa 9