Exerciții

Căutare

Filtrare

695
exerciții corespund restricțiilor

Exercițiul #513

Variabila x este de tip întreg și poate memora un număr natural cu cel mult două cifre. Valoarea maximă pe care o poate avea expresia C/C++ x%4 este

Varianta 1

3

Varianta 2

24.75

Varianta 3

95

Varianta 4

396

Subiect Bacalaureat 2013
Clasa 9

Exercițiul #260

Considerăm următoarele declarări:

int i,aux,a[10][10];

Ce valori se afişează în urma executării secvenţei de mai jos dacă liniile şi
coloanele tabloului bidimensional sunt numerotate de la 0 la 9 şi iniţial fiecare linie a tabloului conţine, de la stânga la dreapta, în ordine descrescătoare, toate numerele naturale, de la 10 la 1

for (i=0;i<=8;i++)
  if( a[i][9-i]<a[i+1][8-i])
  { aux=a[i][9-i];
    a[i][9-i]=a[i+1][8-i];
    a[i+1][8-i]=aux;}
cout<<a[0][9]<<" "<<a[9][0];
Variante Bacalaureat 2009
Clasa 9

Exercițiul #518

Valoarea expresiei C/C++ 7+5/2 este

Varianta 1

6

Varianta 2

9

Varianta 3

9.5

Varianta 4

10

Subiect Bacalaureat 2013
Clasa 9

Exercițiul #7

Variabila x este de tip real. Care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea 1 dacă și numai dacă numărul real memorat în variabila x aparține intervalului (5,8]?

Varianta 1

(x<8) && (x>=5)

Varianta 2

(x<=8) || (x>5)

Varianta 3

(x>8) || (x<=5)

Varianta 4

(x<=8) && (x>5)

Variante Bacalaureat 2009
Clasa 9

Exercițiul #519

Variabila i este de tip întreg (0≤i≤99), iar variabila a memorează elementele unui tablou bidimensional cu 100 de linii şi 100 de coloane, numerotate de la 0 la 99. În limbajul C/C++, un element aflat pe linia i și pe diagonala principală a tabloului poate fi accesat prin:

Varianta 1

a[i,i]

Varianta 2

a(i,i)

Varianta 3

a(i)(i)

Varianta 4

a[i][i]

Subiect Bacalaureat 2013
Clasa 9

Exercițiul #8

Variabilele x și y sunt tip int. Care dintre expresiile C/C++ de mai jos are valoarea 1 dacă și numai dacă valorile întregi nenule memorate în variabilele x și y sunt egale?

Varianta 1

(x%y==0) && (y%x==0) && (x*y>0)

Varianta 2

(x<=y) && (y<x)

Varianta 3

(x<=y) || (y<=x)

Varianta 4

x*x==y*y

Variante Bacalaureat 2009
Clasa 9

Exercițiul #9

Care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea 1 dacă și numai dacă numărul real memorat în variabila x se află în intervalul (-2,2)?

Varianta 1

x*x-4<=0

Varianta 2

4-x*x>0

Varianta 3

(2<x)&&(x<-2)

Varianta 4

(x-2)*(x+2)>0

Variante Bacalaureat 2009
Clasa 9

Exercițiul #10

Care este rezultatul evaluării expresiei C/C++ următoare: 11*3/2*2/3?

Varianta 1

2

Varianta 2

10

Varianta 3

2.75

Varianta 4

11

Variante Bacalaureat 2009
Clasa 9

Exercițiul #11

Variabila x este de tip real. Care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea 1 dacă şi numai dacă numărul real memorat în variabila x nu aparţine intervalului (2,9]?

Varianta 1

(x>2) && (x<=9)

Varianta 2

(x<=2) && (x>9)

Varianta 3

(x<=2) || (x>9)

Varianta 4

(x<2) || (x>9)

Variante Bacalaureat 2009
Clasa 9