Exerciții

Căutare

Filtrare

?
exerciții corespund restricțiilor

Rezultate 132

Exercițiul #7

Variabila x este de tip real. Care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea 1 dacă și numai dacă numărul real memorat în variabila x aparține intervalului (5,8]?

Varianta 1

(x<8) && (x>=5)

Varianta 2

(x<=8) || (x>5)

Varianta 3

(x>8) || (x<=5)

Varianta 4

(x<=8) && (x>5)

Variante Bacalaureat 2009 Clasa a IX-a

Exercițiul #8

Variabilele x și y sunt tip int. Care dintre expresiile C/C++ de mai jos are valoarea 1 dacă și numai dacă valorile întregi nenule memorate în variabilele x și y sunt egale?

Varianta 1

(x%y==0) && (y%x==0) && (x*y>0)

Varianta 2

(x<=y) && (y<x)

Varianta 3

(x<=y) || (y<=x)

Varianta 4

x*x==y*y

Variante Bacalaureat 2009 Clasa a IX-a

Exercițiul #9

Care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea 1 dacă și numai dacă numărul real memorat în variabila x se află în intervalul (-2,2)?

Varianta 1

x*x-4<=0

Varianta 2

4-x*x>0

Varianta 3

(2<x)&&(x<-2)

Varianta 4

(x-2)*(x+2)>0

Variante Bacalaureat 2009 Clasa a IX-a

Exercițiul #10

Care este rezultatul evaluării expresiei C/C++ următoare: 11*3/2*2/3?

Varianta 1

2

Varianta 2

10

Varianta 3

2.75

Varianta 4

11

Variante Bacalaureat 2009 Clasa a IX-a

Exercițiul #11

Variabila x este de tip real. Care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea 1 dacă şi numai dacă numărul real memorat în variabila x nu aparţine intervalului (2,9]?

Varianta 1

(x>2) && (x<=9)

Varianta 2

(x<=2) && (x>9)

Varianta 3

(x<=2) || (x>9)

Varianta 4

(x<2) || (x>9)

Variante Bacalaureat 2009 Clasa a IX-a

Exercițiul #12

Care dintre următoarele expresii C/C++ are ca valoare cel mai mic dintre numerele naturale nenule, cu cel mult 4 cifre fiecare, memorate în variabilele întregi x şi y?

Varianta 1

(x+y-abs(x-y))/2

Varianta 2

x+y-abs(x-y)/2

Varianta 3

(x+y+abs(x-y))/2

Varianta 4

(x+y+abs(x+y))/2

Variante Bacalaureat 2009 Clasa a IX-a

Exercițiul #13

Fiecare dintre variabilele întregi x şi y memorează câte un număr natural. Care dintre expresiile C/C++ de mai jos are valoarea 1 dacă şi numai dacă numărul memorat în x este strict mai mare decât 0 şi numărul memorat în y este strict mai mare decât 5?

Varianta 1

x*y-5!=0

Varianta 2

x*(y-5)!=0

Varianta 3

x*(y-5)>=0

Varianta 4

!(x*(y-5)<=0)

Variante Bacalaureat 2009 Clasa a IX-a

Exercițiul #14

Care dintre următoarele expresii C/C++ are ca valoare cel mai mare dintre numerele naturale nenule, cu cel mult 4 cifre fiecare, memorate în variabilele întregi a şi b?

Varianta 1

(a+b+abs(a-b))/2

Varianta 2

a+b+abs(a-b)/2

Varianta 3

(a+b-abs(a-b))/2

Varianta 4

(a+b-abs(a+b))/2

Variante Bacalaureat 2009 Clasa a IX-a

Exercițiul #15

Care dintre expresiile C/C++ de mai jos este echivalentă cu următoarea expresie ((a>3) && (a<15)) || (a!=b)?

Varianta 1

((a>3) || (a<15)) && (a==b)

Varianta 2

!((a<=3) || (a>=15)) || (a!=b)

Varianta 3

((a>3) || (a<15)) && (a!=b)

Varianta 4

!(a<3 || a>15) && (a!=b)

Variante Bacalaureat 2009 Clasa a IX-a

Exercițiul #16

Variabilele x şi y sunt de tip întreg, x memorând valoarea 8, iar y valoarea 6. Care dintre expresiile C/C++ de mai jos are valoarea 0?

Varianta 1

3*x-4*y==0

Varianta 2

(x+y)/2 > x%y+1

Varianta 3

!(x/2+2==y)

Varianta 4

x-y+3!=0

Variante Bacalaureat 2009 Clasa a IX-a