Exerciții

Căutare

Filtrare

Etichete

?
exerciții corespund restricțiilor

Rezultate 431

Exercițiul #9

Care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea 1 dacă și numai dacă numărul real memorat în variabila x se află în intervalul (-2,2)?

Varianta 1

x*x-4<=0

Varianta 2

4-x*x>0

Varianta 3

(2<x)&&(x<-2)

Varianta 4

(x-2)*(x+2)>0

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #30

Care din următoarele afirmaţii despre operatorii din C/C++ este falsă?

Varianta 1

> este operator relaţional

Varianta 2

% este operator aritmetic

Varianta 3

&& este operator logic

Varianta 4

<= este operator logic

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #51

Care este instrucţiunea prin care variabilei x i se atribuie numărul obţinut prin inversarea ordinii cifrelor numărului natural format din exact 2 cifre, memorat în variabila întreagă y?

Varianta 1

x=y/10*10+y%10;

Varianta 2

x=y%10*10+y/10;

Varianta 3

x=y%10+y/10*10;

Varianta 4

x=y%10+y/10;

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #820

Indicați o expresie C/C++ care are valoarea 1 dacă și numai dacă numărul întreg memorat în variabila întreagă x aparține mulțimii {-2,-1,1,2}.

Varianta 1

abs(x)>2 || x==0

Varianta 2

abs(x)<=2 && x!=0

Varianta 3

abs(x-2)<1

Varianta 4

abs(x-1)>2

Subiect Bacalaureat 2016, SN
Clasa a 9-a

Exercițiul #534

Variabila x este de tip întreg şi memorează un număr natural. Expresia ((x%5+1)%5+1)%5 are valoarea 0 dacă şi numai dacă expresia x%5 are valoarea:

Varianta 1

1

Varianta 2

2

Varianta 3

3

Varianta 4

4

Subiect Bacalaureat 2012
Clasa a 9-a

Exercițiul #40

În următoarea secvenţă de program, instrucţiunea de afişare se va executa de un număr de ori egal cu:

for (i=1;i<=3;i++)
  for (j=10;j>=i+1;j--)
    cout<<j; | printf(”%d”,j);
Varianta 1

24

Varianta 2

21

Varianta 3

3

Varianta 4

30

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #654

Se consideră algoritmul de mai jos, reprezentat în pseudocod.

citeşte n
(număr natural nenul)
k ← 1
m ← 1
┌cât timp n>9 execută
│┌dacă n%10=[n/10]%10 atunci
││ k ← k+1
││┌dacă k>m atunci
│││ m ← k
││└■
││altfel
││ k ← 1
│└■
│ n ← [n/10]
└■
scrie m

S-a notat cu a%b restul împărţirii numărului natural a la numărul natural nenul b şi cu [c] partea întreagă a numărului real c.

Scrieţi numărul de valori din intervalul [10000,99999] care să înceapă cu cifra 1, care pot fi citite pentru variabila n, astfel încât, în urma executării algoritmului, pentru fiecare dintre acestea, să se afişeze valoarea 4.

Subiect Bacalaureat 2016
Clasa a 9-a

Exercițiul #203

Variabila a memorează elementele unui tablou bidimensional cu 5 linii şi 5 coloane(numerotate de la 1 la n), numere întregi. Care este suma elementelor aflate pe diagonala secundară a tabloului construit în urma executării secvenţei de program de mai jos?

for(i=1;i<=5;i++)
  for(j=1;j<=5;j++)
    a[i][j]=i-j;
Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #519

Variabila i este de tip întreg (0≤i≤99), iar variabila a memorează elementele unui tablou bidimensional cu 100 de linii şi 100 de coloane, numerotate de la 0 la 99. În limbajul C/C++, un element aflat pe linia i și pe diagonala principală a tabloului poate fi accesat prin:

Varianta 1

a[i,i]

Varianta 2

a(i,i)

Varianta 3

a(i)(i)

Varianta 4

a[i][i]

Subiect Bacalaureat 2013
Clasa a 9-a

Exercițiul #986

Pentru a putea memora un tablou bidimensional cu maximum 21 de elemente, numere reale, variabila A se poate declara astfel:

Varianta 1

A[3..7] int;

Varianta 2

A[3][7] float;

Varianta 3

int A[3;7];

Varianta 4

float A[3][7];

Subiect Bacalaureat 2014, sesiunea specială
Clasa a 9-a