Exerciții

Căutare

Filtrare

Etichete

?
exerciții corespund restricțiilor

Rezultate 534

Exercițiul #24

Care dintre următoarele instrucţiuni C/C++ determină eliminarea cifrei din mijloc a unui număr natural, cu exact 5 cifre, memorat în variabila x?

Varianta 1

x=x/1000*100+x%100;

Varianta 2

x=x%1000*100+x/100;

Varianta 3

x=x/100*100+x%100;

Varianta 4

x=x/1000+x%100;

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #47

Ştiind că variabilele x şi y sunt de tip întreg, care este instrucţiunea prin care variabilei x i se atribuie ultima cifră a numărului natural memorat în variabila y?

Varianta 1

x=y%10;

Varianta 2

y=x%10;

Varianta 3

y=x/10;

Varianta 4

x=x/10;

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #918

Variabilele x și y sunt de tip întreg și memorează câte un număr natural nenul. O expresie echivalentă cu !(x%y!=0||y<2) poate fi:

Varianta 1

x%y==y%x && y>1

Varianta 2

(x+y)%y==0 || y >= 1

Varianta 3

(x/y)*y==x && y>=2

Varianta 4

x%y==0 || y>2

Subiect Bacalaureat 2018, sesiunea iunie-iulie
Clasa a 9-a

Exercițiul #529

Indicaţi expresia care are valoarea 1 dacă şi numai dacă numărul memorat în variabila întreagă x aparţine mulţimii {1,2,3}.

Varianta 1

x==1 && x==2 && x==3

Varianta 2

!( x<=1 && x>=3 )

Varianta 3

x==1 || x==2 || x==3

Varianta 4

!( x<=1 || x>=3 )

Subiect Bacalaureat 2012
Clasa a 9-a

Exercițiul #42

În secvenţa de instrucţiuni de mai jos, variabilele x şi y sunt de tip int. Care este valoarea pe care trebuie să o aibă iniţial variabila x dacă la finalul executării secvenţei s-a afişat un singur caracter asterisc (*)?

y=x;
while(x<=3)
{
 cout<<"*"; | printf("*");
 y=y+1; x=x+y;
}
Varianta 1

0

Varianta 2

2

Varianta 3

1

Varianta 4

4

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #156

În secvenţa de mai jos, variabilele i şi j sunt de tip întreg, iar variabila a memorează o matrice în care prima linie şi prima coloană sunt numerotate cu 1. Toate elementele matricei primesc valori în urma executării secvenţei.

Scrieţi în ordine, începând cu prima linie, separate prin exact un spațiu, doar elementele situate pe cea de-a treia coloană a matricei.

for(j=1;j<=6;j++)
  for(i=1;i<=4;i++)
    a[i][j]=2*i+j;
Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #315

În secvenţa de program următoare, variabila t memorează o matrice cu 5 linii şi 5 coloane, numerotate de la 0 la 4, cu elemente numere întregi, iar celelalte variabile sunt întregi.

x=0;
for(i=0;i<5;i++)
  for(j=i+1;j<5;j++)
    x=x+t[i][j];

Executarea acestei secvenţe determină memorarea în variabila x a sumei elementelor situate:

Varianta 1

deasupra diagonalei principale, inclusiv diagonala principală

Varianta 2

strict deasupra diagonalei principale

Varianta 3

strict sub diagonala principală

Varianta 4

strict deasupra diagonalei secundare

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #813

O expresie C/C++ care are valoarea 1 este:

Varianta 1

ceil(6.15)<ceil(5.61)

Varianta 2

ceil(6.15)>floor(5.61)

Varianta 3

floor(6.15)<ceil(5.61)

Varianta 4

floor(6.15)<floor(5.61)

Subiect Bacalaureat 2017, SN
Clasa a 9-a

Exercițiul #1194

Tabloul unidimensional A are elementele: A=(2,20,27,36,50), iar în urma interclasării lui crescătoare cu tabloul unidimensional B se obține tabloul cu elementele (2,3,5,8,20,27,36,45,50,63). Indicați elementele tabloului B, în ordinea apariției lor în acesta.

Varianta 1

(1,-15,-19,9,13)

Varianta 2

(2,20,27,36,50,3,5,8,45,63)

Varianta 3

(3,27,45,63)

Varianta 4

(63,45,8,5,3)

Teste antrenament Bacalaureat 2021
Clasa a 9-a

Exercițiul #1238

Variabilele x și y sunt de tip întreg. Indicați o instrucțiune ce realizează o prelucrare echivalentă următoarea.

x=-abs(y);
Varianta 1
if(x<0) x=-y; 
else x=y;
Varianta 2
if(y<0) x=y; 
else x=-y;
Varianta 3
while(y>0)
{ x=x*x; y=y-1;}
Varianta 4
while(y>0)
{ x=x*y; y=y-1;}
Teste antrenament Bacalaureat 2021
Clasa a 9-a