Exerciții

Căutare

Filtrare

Etichete

?
exerciții corespund restricțiilor

Rezultate 307

Exercițiul #24

Care dintre următoarele instrucţiuni C/C++ determină eliminarea cifrei din mijloc a unui număr natural, cu exact 5 cifre, memorat în variabila x?

Varianta 1

x=x/1000*100+x%100;

Varianta 2

x=x%1000*100+x/100;

Varianta 3

x=x/100*100+x%100;

Varianta 4

x=x/1000+x%100;

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #47

Ştiind că variabilele x şi y sunt de tip întreg, care este instrucţiunea prin care variabilei x i se atribuie ultima cifră a numărului natural memorat în variabila y?

Varianta 1

x=y%10;

Varianta 2

y=x%10;

Varianta 3

y=x/10;

Varianta 4

x=x/10;

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #25

Câte atribuiri se execută, în total, în secvenţa de mai jos, dacă n şi p sunt variabile de tip întreg?

p=1; n=279;
while (n>=100)
{ p=p*10;
 n=n-100;
}
Varianta 1

4

Varianta 2

6

Varianta 3

2

Varianta 4

8

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #203

Variabila a memorează elementele unui tablou bidimensional cu 5 linii şi 5 coloane(numerotate de la 1 la n), numere întregi. Care este suma elementelor aflate pe diagonala secundară a tabloului construit în urma executării secvenţei de program de mai jos?

for(i=1;i<=5;i++)
  for(j=1;j<=5;j++)
    a[i][j]=i-j;
Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #26

Care este valoarea tipărită de secvenţa de program C/C++ de mai jos, ştiind că x şi y sunt variabile întregi, iar z este o variabilă reală?

x=30;
y=5;
z=(x+y)/6.0;
z=floor(z*100);
z=z/100;
cout<<z; | printf(“%0.2f”,z);
Varianta 1

5

Varianta 2

5.833333

Varianta 3

5.83

Varianta 4

583

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #48

Ştiind că variabilele x şi y sunt de tip întreg, care este instrucţiunea prin care variabilei x i se atribuie cifra zecilor numărului natural cu cel puţin două cifre memorat de variabila y?

Varianta 1

x=y%10/10;

Varianta 2

x=y/10%10;

Varianta 3

x=y%10;

Varianta 4

x=x/100;

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #27

Care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea 1 după executarea secvenţei de
instrucţiuni de mai jos, în care toate variabilele sunt întregi?

v1=0; v2=0;
for(i=1;i<=3;i++)
{ for (j=1;j<=i;j++)
 v1=v1+1;
 for (k=i;k<=3;k++)
 v2=v2+1;
}
Varianta 1

v1>v2

Varianta 2

v1<v2

Varianta 3

v1==v2

Varianta 4

v1+v2==9

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #205

În secvenţa de mai jos, variabila v memorează elementele unei matrice cu liniile şi coloanele numerotate de la 1 la n, iar toate celelalte variabile sunt întregi. Dacă 1≤k<n, atunci executarea secvenţei determină:

for ( i=k+1; i<=n; i++)
  for (j=1; j<=n; j++)
    v[i-1][j] = v[i][j];
n=n-1;
Varianta 1

eliminarea liniei k din matrice

Varianta 2

adăugarea liniei k în matrice

Varianta 3

eliminarea coloanei k din matrice

Varianta 4

adăugarea coloanei k în matrice

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #7

Variabila x este de tip real. Care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea 1 dacă și numai dacă numărul real memorat în variabila x aparține intervalului (5,8]?

Varianta 1

(x<8) && (x>=5)

Varianta 2

(x<=8) || (x>5)

Varianta 3

(x>8) || (x<=5)

Varianta 4

(x<=8) && (x>5)

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #28

Care este valoarea expresiei C/C++ de mai jos dacă variabilele întregi a, b, c au valorile a=20, b=3, c=5?

(a/b%c<=b)||!(b==a)

Varianta 1

0

Varianta 2

1

Varianta 3

2

Varianta 4

-1

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a