Exerciții

Căutare

Filtrare

Etichete

?
exerciții corespund restricțiilor

Rezultate 307

Exercițiul #21

Care dintre următoarele instrucţiuni C/C++ determină inserarea cifrei 7 în faţa ultimei cifre a unui număr natural, cu mai mult de 2 cifre, memorat în variabila x?

Varianta 1

x=(x/10*10+7)*10+x%10;

Varianta 2

x=x/10+7+x%10;

Varianta 3

x=(x%10*10+7)*10+x/10;

Varianta 4

x=(x/10+7)*10+x%10;

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #46

Care este valoarea expresiei C/C++ de mai jos?

50-(100–300/2/(2+3))

Varianta 1

-30

Varianta 2

70

Varianta 3

-20

Varianta 4

60

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #22

Care este valoarea pe care poate să o aibă iniţial variabila întreagă x dacă, la sfârşitul executării secvenţei de mai jos, variabila întreagă y are valoarea 2?

y=0;
do{
 x=x/10;
 y=y+1;
} while(x%100==0);
Varianta 1

300

Varianta 2

5000

Varianta 3

120

Varianta 4

0

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #194

Variabila a memorează un tablou bidimensional cu 5 linii și 5 coloane, numerotate de la 1 la 5, ale cărui elemente sunt numere întregi. Care este cea mai mare valoare, memorată în tablou, deasupra diagonalei principale a tabloului construit în urma executării secvenţei de program de mai jos?

for(i=1;i<=5;i++)
  for(j=1;j<=5;j++)
    a[i][j]=j%i+i%j;
Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #24

Care dintre următoarele instrucţiuni C/C++ determină eliminarea cifrei din mijloc a unui număr natural, cu exact 5 cifre, memorat în variabila x?

Varianta 1

x=x/1000*100+x%100;

Varianta 2

x=x%1000*100+x/100;

Varianta 3

x=x/100*100+x%100;

Varianta 4

x=x/1000+x%100;

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #47

Ştiind că variabilele x şi y sunt de tip întreg, care este instrucţiunea prin care variabilei x i se atribuie ultima cifră a numărului natural memorat în variabila y?

Varianta 1

x=y%10;

Varianta 2

y=x%10;

Varianta 3

y=x/10;

Varianta 4

x=x/10;

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #25

Câte atribuiri se execută, în total, în secvenţa de mai jos, dacă n şi p sunt variabile de tip întreg?

p=1; n=279;
while (n>=100)
{ p=p*10;
 n=n-100;
}
Varianta 1

4

Varianta 2

6

Varianta 3

2

Varianta 4

8

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #203

Variabila a memorează elementele unui tablou bidimensional cu 5 linii şi 5 coloane(numerotate de la 1 la n), numere întregi. Care este suma elementelor aflate pe diagonala secundară a tabloului construit în urma executării secvenţei de program de mai jos?

for(i=1;i<=5;i++)
  for(j=1;j<=5;j++)
    a[i][j]=i-j;
Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #26

Care este valoarea tipărită de secvenţa de program C/C++ de mai jos, ştiind că x şi y sunt variabile întregi, iar z este o variabilă reală?

x=30;
y=5;
z=(x+y)/6.0;
z=floor(z*100);
z=z/100;
cout<<z; | printf(“%0.2f”,z);
Varianta 1

5

Varianta 2

5.833333

Varianta 3

5.83

Varianta 4

583

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #48

Ştiind că variabilele x şi y sunt de tip întreg, care este instrucţiunea prin care variabilei x i se atribuie cifra zecilor numărului natural cu cel puţin două cifre memorat de variabila y?

Varianta 1

x=y%10/10;

Varianta 2

x=y/10%10;

Varianta 3

x=y%10;

Varianta 4

x=x/100;

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a