Exerciții

Căutare

Filtrare

Etichete

?
exerciții corespund restricțiilor

Rezultate 307

Exercițiul #215

Elementele tabloului bidimensional următor, cu 5 linii şi 5 coloane, sunt toate numerele naturale cuprinse între 1 şi 25 aşezate în spirală, începând cu primul element al primei linii şi continuând în sens invers trigonometric.

 1  2  3  4 5
16 17 18 19 6
15 24 25 20 7
14 23 22 21 8
13 12 11 10 9 

Care este ultima cifră a produsului numerelor impare aflate sub diagonala secundară (exclusiv diagonala secundară), în cazul unui tablou bidimensional cu 4 linii şi 4 coloane generat după aceeaşi regulă?

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #74

Care dintre variantele de mai jos reprezintă declararea eficientă şi corectă a unui tablou bidimensional cu exact 20 de elemente, numere întregi cu cel mult 4 cifre fiecare?

Varianta 1

int a[2][10];

Varianta 2

float a[40];

Varianta 3

char a[2][10];

Varianta 4

int a[40];

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #70

Care dintre următoarele expresii reprezintă un element al tabloului bidimensional a, declarat mai jos?

int a[5][6];
Varianta 1

a[40]

Varianta 2

a[6][7]

Varianta 3

a[2][3]

Varianta 4

a[10*5]

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #365

În secvenţa următoare, i, j şi n sunt variabile întregi, iar a este o matrice pătratică formată din n linii şi n coloane numerotate de la 0 la n-1. Care este suma elementelor de pe diagonala secundară din matricea a, în urma executării acestei secvenţe, dacă n=8?

for(i=0; i<n; i++)
  for(j=0; j<n; j++)
    a[i][j] = (i+j)%n;
Varianta 1

8

Varianta 2

64

Varianta 3

24

Varianta 4

56

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #319

Pentru o matrice t cu 8 linii şi 8 coloane, numerotate de la 0 la 7, cu elemente numere întregi, secvenţa de program de mai jos, în care variabilele z, i şi j sunt de tip întreg, determină, în urma executării ei, memorarea în z a
sumei tuturor elementelor situate:

z=0;
for(i=0;i<8;i++)
  for(j=0;j<i;j++)
    z=z+t[i][j];
Varianta 1

strict sub diagonala principală

Varianta 2

deasupra diagonalei principale, inclusiv diagonala principală

Varianta 3

strict deasupra diagonalei principale

Varianta 4

strict deasupra diagonalei secundare

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #61

Care dintre următoarele expresii C/C++ este echivalentă cu !((x>=5)&&(x<10))?

Varianta 1

(x<5) || (x>=10)

Varianta 2

(x<5) || (x>10)

Varianta 3

(!(x>=5)) && (!(x>10))

Varianta 4

(x>=5) || (x<10)

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #60

Cărui interval îi aparţine valoarea memorată de variabila reală x astfel încât expresia următoare, scrisă în limbajul C/C++, să aibă valoarea 1?

!((x<=1) || (x>50))

Varianta 1

(1,50)

Varianta 2

(-∞,1] ∪ (50, ∞)

Varianta 3

[1,50)

Varianta 4

(1,50]

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #59

Variabila întreagă x memorează un număr natural. Care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea 0 dacă şi numai dacă numărul memorat de x NU este divizibil cu 3?

Varianta 1

x%3

Varianta 2

(1-x%3)+(2-x%3)

Varianta 3

(1-x%3)*(2-x%3)

Varianta 4

3-x%3

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #58

Cărui interval îi aparţine valoarea memorată de variabila reală x astfel încât expresia următoare, scrisă în limbajul C/C++, să aibă valoarea 1?

(x<=-2) || (x>-1) && !(x>=1) || (x>50)

Varianta 1

(-∞,-2] ∪ (-1,1) ∪ (50, ∞)

Varianta 2

(-∞,-2) ∪ (-1,50)

Varianta 3

(-∞,-2) ∪ (-1,1] ∪ (50, ∞)

Varianta 4

(-∞,-2) ∪ (-1,1) ∪ (50, ∞)

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #57

Variabila întreagă x memorează un număr natural cu exact 4 cifre. Care dintre următoarele instrucţiuni C/C++ determină, în urma executării, eliminarea cifrei sutelor numărului memorat de variabila x?

Varianta 1

x=x%10+x/10+x/1000;

Varianta 2

x=x%1000*100+x/100;

Varianta 3

x=x%1000+x%100+x%10;

Varianta 4

x=x/1000*100+x%100;

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a