Exerciții

Căutare

Filtrare

Etichete

?
exerciții corespund restricțiilor

Rezultate 307

Exercițiul #12

Care dintre următoarele expresii C/C++ are ca valoare cel mai mic dintre numerele naturale nenule, cu cel mult 4 cifre fiecare, memorate în variabilele întregi x şi y?

Varianta 1

(x+y-abs(x-y))/2

Varianta 2

x+y-abs(x-y)/2

Varianta 3

(x+y+abs(x-y))/2

Varianta 4

(x+y+abs(x+y))/2

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #34

Câte valori distincte, numere naturale, poate primi variabila x pentru ca valoarea expresiei x/2/2 scrisă în C/C++ să fie egală cu 1?

Varianta 1

1

Varianta 2

4

Varianta 3

2

Varianta 4

0

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #54

Variabilele a, b şi c, de tip int, pot fi iniţializate cu oricare numere naturale impare distincte. Ştiind că c este divizor al lui a, iar b nu este multiplu al lui c, care dintre următoarele expresii scrise în C/C++ are valoare 1?

Varianta 1

!((a % c!=0) || !(b % c!=0))

Varianta 2

(a % c!=0) && !(b % c!=0)

Varianta 3

(a % c!=0) || !(b % c!=0)

Varianta 4

!(c % a!=0) && (c % b!=0)

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #70

Care dintre următoarele expresii reprezintă un element al tabloului bidimensional a, declarat mai jos?

int a[5][6];
Varianta 1

a[40]

Varianta 2

a[6][7]

Varianta 3

a[2][3]

Varianta 4

a[10*5]

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #275

Fie a o matrice cu 5 linii şi 5 coloane numerotate de la 1 la 5. Pentru fiecare element a[i][j] (1≤i≤5, 1≤j≤5) expresia a[i][j]==(i-1)*5+j este nenulă. Care este valoarea sumei elementelor de pe diagonala secundară a matricei?

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #13

Fiecare dintre variabilele întregi x şi y memorează câte un număr natural. Care dintre expresiile C/C++ de mai jos are valoarea 1 dacă şi numai dacă numărul memorat în x este strict mai mare decât 0 şi numărul memorat în y este strict mai mare decât 5?

Varianta 1

x*y-5!=0

Varianta 2

x*(y-5)!=0

Varianta 3

x*(y-5)>=0

Varianta 4

!(x*(y-5)<=0)

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #35

Care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea 1 dacă şi numai dacă numărul natural nenul memorat în variabila x, de tip int, este divizibil cu 100?

Varianta 1

x%10+x/10%10==0

Varianta 2

x/100==0

Varianta 3

x%10+x/10==0

Varianta 4

x%10+x%10/10==0

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #55

Variabila a, de tip int, memorează un număr natural impar, iar variabila b, de tip int, memorează un număr natural par. Care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea 1?

Varianta 1

a%2 && b%2

Varianta 2

!(!(a%2) || b%2)

Varianta 3

(a+b+1)%2

Varianta 4

!(a%2) || b%2

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #74

Care dintre variantele de mai jos reprezintă declararea eficientă şi corectă a unui tablou bidimensional cu exact 20 de elemente, numere întregi cu cel mult 4 cifre fiecare?

Varianta 1

int a[2][10];

Varianta 2

float a[40];

Varianta 3

char a[2][10];

Varianta 4

int a[40];

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #315

În secvenţa de program următoare, variabila t memorează o matrice cu 5 linii şi 5 coloane, numerotate de la 0 la 4, cu elemente numere întregi, iar celelalte variabile sunt întregi.

x=0;
for(i=0;i<5;i++)
  for(j=i+1;j<5;j++)
    x=x+t[i][j];

Executarea acestei secvenţe determină memorarea în variabila x a sumei elementelor situate:

Varianta 1

deasupra diagonalei principale, inclusiv diagonala principală

Varianta 2

strict deasupra diagonalei principale

Varianta 3

strict sub diagonala principală

Varianta 4

strict deasupra diagonalei secundare

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a