Exerciții

Căutare

Filtrare

Etichete

?
exerciții corespund restricțiilor

Rezultate 307

Exercițiul #16

Variabilele x şi y sunt de tip întreg, x memorând valoarea 8, iar y valoarea 6. Care dintre expresiile C/C++ de mai jos are valoarea 0?

Varianta 1

3*x-4*y==0

Varianta 2

(x+y)/2 > x%y+1

Varianta 3

!(x/2+2==y)

Varianta 4

x-y+3!=0

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #37

Se consideră variabila a care memorează un număr cu exact 6 cifre. Care dintre expresiile C/C++ de mai jos are ca valoare numărul format din cele două cifre din mijloc ale valorii memorate în a?

Varianta 1

(a%100)/100

Varianta 2

a/100%100

Varianta 3

a/1000+a%1000

Varianta 4

a/100%10+a/1000%10

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #57

Variabila întreagă x memorează un număr natural cu exact 4 cifre. Care dintre următoarele instrucţiuni C/C++ determină, în urma executării, eliminarea cifrei sutelor numărului memorat de variabila x?

Varianta 1

x=x%10+x/10+x/1000;

Varianta 2

x=x%1000*100+x/100;

Varianta 3

x=x%1000+x%100+x%10;

Varianta 4

x=x/1000*100+x%100;

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #157

În secvenţa de mai jos, variabilele i şi j sunt de tip întreg, iar variabila a memorează o matrice în care prima linie şi prima coloană sunt numerotate cu 0. Toate elementele matricei primesc valori în urma executării secvenţei.

Scrieţi în ordine, începând cu prima linie, separate prin exact un spațiu, doar elementele situate pe cea de-a treia coloană a matricei.

for(j=0;j<6;j++)
 for(i=0;i<4;i++)
  a[i][j]=2*i+j;
Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #323

Pentru o matrice t cu 8 linii şi 8 coloane, numerotate de la 0 la 7, cu elemente numere întregi, secvenţa de program următoare, în care variabilele z, i şi j sunt de tip întreg, determină, în urma executării ei, memorarea în z a sumei
tuturor elementelor situate:

z=0;
for(i=0;i<8;i++)
 for(j=0;j<8-i;j++)
  z=z+t[i][j];
Varianta 1

strict sub diagonala secundară

Varianta 2

deasupra diagonalei principale, inclusiv diagonala principală

Varianta 3

deasupra diagonalei secundare, inclusiv diagonala secundară

Varianta 4

strict deasupra diagonalei secundare

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #17

Care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea 1 dacă şi numai dacă variabilele x şi y memorează două numere naturale pare consecutive?

Varianta 1

(x-y==2) && (y-x==2)

Varianta 2

(x==2) && (y==4)

Varianta 3

x-y==2

Varianta 4

((x-y==2) || (y-x==2)) && (x%2==0)

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #38

Stabiliţi care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea 1 dacă şi numai dacă numărul întreg memorat în variabila x nu aparţine intervalului (-35,-20)∪[17,100].

Varianta 1

(x<=-35) || ((x<=16)|| (x>=-20)) || (x>100)

Varianta 2

(x<=-35) || ((x<=17) && (x>=-20)) || (x>=100)

Varianta 3

(x<-35) || ((x<16) && (x>-20)) || (x>100)

Varianta 4

(x<=-35) || ((x<=16) && (x>=-20)) || (x>100)

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #58

Cărui interval îi aparţine valoarea memorată de variabila reală x astfel încât expresia următoare, scrisă în limbajul C/C++, să aibă valoarea 1?

(x<=-2) || (x>-1) && !(x>=1) || (x>50)

Varianta 1

(-∞,-2] ∪ (-1,1) ∪ (50, ∞)

Varianta 2

(-∞,-2) ∪ (-1,50)

Varianta 3

(-∞,-2) ∪ (-1,1] ∪ (50, ∞)

Varianta 4

(-∞,-2) ∪ (-1,1) ∪ (50, ∞)

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #161

În secvenţa de mai jos, variabilele i şi j sunt de tip întreg, iar variabila a memorează o matrice în care prima linie şi prima coloană sunt numerotate cu 1. Toate elementele matricei primesc valori în urma executării secvenţei.

Scrieţi în ordine, începând cu prima coloană, separate prin exact un spațiu, doar elementele situate pe cea de-a doua linie a matricei.

for(j=1;j<=6;j++)
 for(i=3;i>=1;i--)
  a[i][j]=i+j;
Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #327

Pentru o matrice t cu 8 linii şi 8 coloane, numerotate de la 0 la 7, cu elemente numere întregi, secvenţa de program următoare, în care variabilele z, i şi j sunt de tip întreg, determină, în urma executării ei, memorarea în z a sumei
tuturor elementelor situate:

z=0;
for(i=0;i<8;i++)
 for(j=7-i;j<8;j++)
  z=z+t[i][j];
Varianta 1

sub diagonala secundară, inclusiv diagonala secundară

Varianta 2

deasupra diagonalei secundară, inclusiv diagonala secundară

Varianta 3

strict sub diagonala secundară

Varianta 4

strict deasupra diagonalei secundare

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a