Exerciții

Căutare

Filtrare

Etichete

?
exerciții corespund restricțiilor

Rezultate 307

Exercițiul #18

Care dintre expresiile C/C++ de mai jos este echivalentă cu expresia următoare !((a<5)&&(b>7)) ?

Varianta 1

(a>=5)&&(b<=7)

Varianta 2

!(a<5) || !(b>7)

Varianta 3

!(a<5) && !(b>7)

Varianta 4

!(a>=5) && !(b<=7)

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #39

Variabila a memorează un număr natural care are exact 3 cifre. Care dintre expresiile C/C++ de mai jos are ca valoare numărul format din prima şi ultima cifră a numărului memorat de a?

Varianta 1

a/10+a%100

Varianta 2

a/100+a%10

Varianta 3

a/100*10+a%10

Varianta 4

a-a/10%10

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #59

Variabila întreagă x memorează un număr natural. Care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea 0 dacă şi numai dacă numărul memorat de x NU este divizibil cu 3?

Varianta 1

x%3

Varianta 2

(1-x%3)+(2-x%3)

Varianta 3

(1-x%3)*(2-x%3)

Varianta 4

3-x%3

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #121

În secvenţa de mai jos, variabila a memorează un tablou bidimensional cu 20 de linii şi 20 de coloane, numerotate de la 1 la 20, cu elementele reale. Variabila p este reală, iar i este de tip întreg.

Care dintre instrucţiunile de mai jos poate înlocui punctele de suspensie din secvenţa de program următoare astfel încât executarea acesteia să determine memorarea în variabila p a valorii produsului celor 40 de elemente aflate pe diagonalele matricei.

p=1;
for(i=1;i<=20;i++)
    ....
Varianta 1

p=p*a[21-i][i]*a[i][21-i];

Varianta 2

p=p*a[i][i]*a[i][20-i];

Varianta 3

p=p*a[i][i]*a[21-i][21-i];

Varianta 4

p=p*a[21-i][21-i]*a[i][21-i];

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #330

În secvenţa de program următoare, variabila a memorează o matrice cu 8 linii şi 8 coloane (numerotate de la 1 la 8), cu elemente numere întregi, iar toate celelalte variabile sunt întregi.

Ce valoare va avea elementul a[8][8] după executarea secvenţei?

for(i = 1; i<=8; i++)
{ k=i;
  for(j = 1; j<=8; j++)
  { a[i][j]=k; k=k+1; }
}
Varianta 1

16

Varianta 2

15

Varianta 3

64

Varianta 4

10

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #19

Pentru care dintre perechile de valori de mai jos expresia C/C++ următoare (a%100==b%100) && (a>99) || (b>99) are valoarea 1?

Varianta 1

a=1003 şi b=3

Varianta 2

a=35 şi b=35

Varianta 3

a=1100 şi b=10

Varianta 4

a=1234 şi b=12

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #41

Stabiliţi care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea 1 dacă şi numai dacă numărul întreg memorat în variabila x nu aparţine intervalului (-35,-20].

Varianta 1

(x<-35) || (x>-20)

Varianta 2

(x<=-35) || (x>=-20)

Varianta 3

(x<=-35) || (x>-20)

Varianta 4

(x<=-35) && (x>20)

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #60

Cărui interval îi aparţine valoarea memorată de variabila reală x astfel încât expresia următoare, scrisă în limbajul C/C++, să aibă valoarea 1?

!((x<=1) || (x>50))

Varianta 1

(1,50)

Varianta 2

(-∞,1] ∪ (50, ∞)

Varianta 3

[1,50)

Varianta 4

(1,50]

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #146

Într-un tablou bidimensional A, cu n linii şi n coloane, notăm cu Aij elementul aflat pe linia i şi coloana j (1≤i≤n, 1≤j≤n). Care este valoarea expresiei j-i dacă elementul Aij este situat pe diagonala principală a tabloului A?

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #365

În secvenţa următoare, i, j şi n sunt variabile întregi, iar a este o matrice pătratică formată din n linii şi n coloane numerotate de la 0 la n-1. Care este suma elementelor de pe diagonala secundară din matricea a, în urma executării acestei secvenţe, dacă n=8?

for(i=0; i<n; i++)
  for(j=0; j<n; j++)
    a[i][j] = (i+j)%n;
Varianta 1

8

Varianta 2

64

Varianta 3

24

Varianta 4

56

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a