Exerciții

Căutare

Filtrare

?
exerciții corespund restricțiilor

Rezultate 308

Exercițiul #10

Care este rezultatul evaluării expresiei C/C++ următoare: 11*3/2*2/3?

Varianta 1

2

Varianta 2

10

Varianta 3

2.75

Varianta 4

11

Variante Bacalaureat 2009 Clasa a IX-a

Exercițiul #32

Care este cea mai mică valoare pe care o poate avea expresia C/C++ de mai jos dacă variabila x, de tip int, memorează un număr natural cu o singură cifră?

x/7-x%7

Varianta 1

0

Varianta 2

1.14

Varianta 3

-6

Varianta 4

1

Variante Bacalaureat 2009 Clasa a IX-a

Exercițiul #52

Variabila întreagă n memorează un număr natural impar. Care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea 1?

Varianta 1

!(n%2)

Varianta 2

n%2==0

Varianta 3

n%2!=0

Varianta 4

!((n+1)%2==0)

Variante Bacalaureat 2009 Clasa a IX-a

Exercițiul #43

Care este valoarea pe care trebuie să o aibă iniţial variabila întreagă x pentru ca, în urma executării secvenţei de mai jos, să se afişeze HHHHHH?

while (x!=3){
 x=x-1;
 cout<<"HH"; | printf(”HH”);
}
Varianta 1

0

Varianta 2

4

Varianta 3

6

Varianta 4

5

Variante Bacalaureat 2009 Clasa a IX-a

Exercițiul #253

În secvenţa de program următoare, variabila a memorează elementele unui tablou
bidimensional cu 5 linii (numerotate de la 1 la 5) şi 5 coloane (numerotate de la 1 la 5), iar celelalte variabile sunt de tip întreg.

x=0;
for (i=1;i<=5;i++)
 if(a[i][i]%2!=0)
  x=x+a[i][6-i];
   cout<<x;

Ce valoare se va afişa în urma executării secvenţei dacă se prelucrează tabloul bidimensional de mai jos?

1 2 3 4 2
6 7 8 9 4
1 2 0 4 3
7 2 1 4 5
1 2 3 4 5
Variante Bacalaureat 2009 Clasa a IX-a

Exercițiul #11

Variabila x este de tip real. Care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea 1 dacă şi numai dacă numărul real memorat în variabila x nu aparţine intervalului (2,9]?

Varianta 1

(x>2) && (x<=9)

Varianta 2

(x<=2) && (x>9)

Varianta 3

(x<=2) || (x>9)

Varianta 4

(x<2) || (x>9)

Variante Bacalaureat 2009 Clasa a IX-a

Exercițiul #33

În expresia C/C++ x%2+(x+1)%2 variabila x este de tip întreg. Această expresie:

Varianta 1

are valoarea 1 pentru orice număr natural x.

Varianta 2

are valoarea 1 dacă şi numai dacă x este un număr par.

Varianta 3

are valoarea 1 dacă şi numai dacă x este un număr impar.

Varianta 4

are o valoare strict mai mare decât 1 pentru orice număr natural x.

Variante Bacalaureat 2009 Clasa a IX-a

Exercițiul #53

Care dintre următoarele variabile nu îşi modifică valoarea în urma executării secvenţei de instrucţiuni de mai jos, oricare ar fi valorile lor iniţiale? (a, b, c sunt variabile de tip int).

c=2*a-b;
a=a-b; a=c-a;
b=2*a-c;
Varianta 1

niciuna

Varianta 2

doar c

Varianta 3

doar a și c

Varianta 4

doar a și b

Variante Bacalaureat 2009 Clasa a IX-a

Exercițiul #45

Care este numărul total de atribuiri efectuate la executarea secvenţei de instrucţiuni de mai jos?

x=4; y=6;
while (y==6) y=y+1;
if (x==y) x=x+1;
Varianta 1

4

Varianta 2

3

Varianta 3

2

Varianta 4

5

Variante Bacalaureat 2009 Clasa a IX-a

Exercițiul #260

Considerăm următoarele declarări:

int i,aux,a[10][10];

Ce valori se afişează în urma executării secvenţei de mai jos dacă liniile şi
coloanele tabloului bidimensional sunt numerotate de la 0 la 9 şi iniţial fiecare linie a tabloului conţine, de la stânga la dreapta, în ordine descrescătoare, toate numerele naturale, de la 10 la 1

for (i=0;i<=8;i++)
 if( a[i][9-i]<a[i+1][8-i])
 { aux=a[i][9-i];
  a[i][9-i]=a[i+1][8-i];
  a[i+1][8-i]=aux;}
cout<<a[0][9]<<" "<<a[9][0];
Variante Bacalaureat 2009 Clasa a IX-a