Exerciții

Căutare

Filtrare

?
exerciții corespund restricțiilor

Rezultate 308

Exercițiul #11

Variabila x este de tip real. Care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea 1 dacă şi numai dacă numărul real memorat în variabila x nu aparţine intervalului (2,9]?

Varianta 1

(x>2) && (x<=9)

Varianta 2

(x<=2) && (x>9)

Varianta 3

(x<=2) || (x>9)

Varianta 4

(x<2) || (x>9)

Variante Bacalaureat 2009 Clasa a IX-a

Exercițiul #33

În expresia C/C++ x%2+(x+1)%2 variabila x este de tip întreg. Această expresie:

Varianta 1

are valoarea 1 pentru orice număr natural x.

Varianta 2

are valoarea 1 dacă şi numai dacă x este un număr par.

Varianta 3

are valoarea 1 dacă şi numai dacă x este un număr impar.

Varianta 4

are o valoare strict mai mare decât 1 pentru orice număr natural x.

Variante Bacalaureat 2009 Clasa a IX-a

Exercițiul #53

Care dintre următoarele variabile nu îşi modifică valoarea în urma executării secvenţei de instrucţiuni de mai jos, oricare ar fi valorile lor iniţiale? (a, b, c sunt variabile de tip int).

c=2*a-b;
a=a-b; a=c-a;
b=2*a-c;
Varianta 1

niciuna

Varianta 2

doar c

Varianta 3

doar a și c

Varianta 4

doar a și b

Variante Bacalaureat 2009 Clasa a IX-a

Exercițiul #45

Care este numărul total de atribuiri efectuate la executarea secvenţei de instrucţiuni de mai jos?

x=4; y=6;
while (y==6) y=y+1;
if (x==y) x=x+1;
Varianta 1

4

Varianta 2

3

Varianta 3

2

Varianta 4

5

Variante Bacalaureat 2009 Clasa a IX-a

Exercițiul #260

Considerăm următoarele declarări:

int i,aux,a[10][10];

Ce valori se afişează în urma executării secvenţei de mai jos dacă liniile şi
coloanele tabloului bidimensional sunt numerotate de la 0 la 9 şi iniţial fiecare linie a tabloului conţine, de la stânga la dreapta, în ordine descrescătoare, toate numerele naturale, de la 10 la 1

for (i=0;i<=8;i++)
  if( a[i][9-i]<a[i+1][8-i])
  { aux=a[i][9-i];
    a[i][9-i]=a[i+1][8-i];
    a[i+1][8-i]=aux;}
cout<<a[0][9]<<" "<<a[9][0];
Variante Bacalaureat 2009 Clasa a IX-a

Exercițiul #12

Care dintre următoarele expresii C/C++ are ca valoare cel mai mic dintre numerele naturale nenule, cu cel mult 4 cifre fiecare, memorate în variabilele întregi x şi y?

Varianta 1

(x+y-abs(x-y))/2

Varianta 2

x+y-abs(x-y)/2

Varianta 3

(x+y+abs(x-y))/2

Varianta 4

(x+y+abs(x+y))/2

Variante Bacalaureat 2009 Clasa a IX-a

Exercițiul #34

Câte valori distincte, numere naturale, poate primi variabila x pentru ca valoarea expresiei x/2/2 scrisă în C/C++ să fie egală cu 1?

Varianta 1

1

Varianta 2

4

Varianta 3

2

Varianta 4

0

Variante Bacalaureat 2009 Clasa a IX-a

Exercițiul #54

Variabilele a, b şi c, de tip int, pot fi iniţializate cu oricare numere naturale impare distincte. Ştiind că c este divizor al lui a, iar b nu este multiplu al lui c, care dintre următoarele expresii scrise în C/C++ are valoare 1?

Varianta 1

!((a % c!=0) || !(b % c!=0))

Varianta 2

(a % c!=0) && !(b % c!=0)

Varianta 3

(a % c!=0) || !(b % c!=0)

Varianta 4

!(c % a!=0) && (c % b!=0)

Variante Bacalaureat 2009 Clasa a IX-a

Exercițiul #70

Care dintre următoarele expresii reprezintă un element al tabloului bidimensional a, declarat mai jos?

int a[5][6];
Varianta 1

a[40]

Varianta 2

a[6][7]

Varianta 3

a[2][3]

Varianta 4

a[10*5]

Variante Bacalaureat 2009 Clasa a IX-a

Exercițiul #275

Fie a o matrice cu 5 linii şi 5 coloane numerotate de la 1 la 5. Pentru fiecare element a[i][j] (1≤i≤5, 1≤j≤5) expresia a[i][j]==(i-1)*5+j este nenulă. Care este valoarea sumei elementelor de pe diagonala secundară a matricei?

Variante Bacalaureat 2009 Clasa a IX-a