Exerciții

Căutare

Filtrare

Etichete

?
exerciții corespund restricțiilor

Rezultate 307

Exercițiul #9

Care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea 1 dacă și numai dacă numărul real memorat în variabila x se află în intervalul (-2,2)?

Varianta 1

x*x-4<=0

Varianta 2

4-x*x>0

Varianta 3

(2<x)&&(x<-2)

Varianta 4

(x-2)*(x+2)>0

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #30

Care din următoarele afirmaţii despre operatorii din C/C++ este falsă?

Varianta 1

> este operator relaţional

Varianta 2

% este operator aritmetic

Varianta 3

&& este operator logic

Varianta 4

<= este operator logic

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #51

Care este instrucţiunea prin care variabilei x i se atribuie numărul obţinut prin inversarea ordinii cifrelor numărului natural format din exact 2 cifre, memorat în variabila întreagă y?

Varianta 1

x=y/10*10+y%10;

Varianta 2

x=y%10*10+y/10;

Varianta 3

x=y%10+y/10*10;

Varianta 4

x=y%10+y/10;

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #42

În secvenţa de instrucţiuni de mai jos, variabilele x şi y sunt de tip int. Care este valoarea pe care trebuie să o aibă iniţial variabila x dacă la finalul executării secvenţei s-a afişat un singur caracter asterisc (*)?

y=x;
while(x<=3)
{
 cout<<"*"; | printf("*");
 y=y+1; x=x+y;
}
Varianta 1

0

Varianta 2

2

Varianta 3

1

Varianta 4

4

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #219

În secvenţa de mai jos, variabila a memorează elementele unui tablou bidimensional cu 4 linii (numerotate de la 0 la 3) şi 4 coloane (numerotate de la 0 la 3), iar toate celelalte variabile sunt de tip întreg.

x=1;
for (i=0;i<=3;i++)
 for (j=0;j<=3;j++)
 {
  if (i==j)
   a[i][j]=2*x;
  else a[i][j]=x;
  x=x+1;
 }

Care este suma elementelor de pe diagonala principală a acestui tablou după executarea acestei secvențe de instrucțiuni?

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #415

Cea mai mare dintre valorile strict negative memorate într-un tablou unidimensional NU există dacă:

Varianta 1

în tablou sunt memorate numai valori strict negative

Varianta 2

în tablou există cel puţin o valoare negativă

Varianta 3

în tablou sunt memorate valori nenule pozitive şi negative

Varianta 4

în tablou sunt memorate numai valori strict pozitive

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #10

Care este rezultatul evaluării expresiei C/C++ următoare: 11*3/2*2/3?

Varianta 1

2

Varianta 2

10

Varianta 3

2.75

Varianta 4

11

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #32

Care este cea mai mică valoare pe care o poate avea expresia C/C++ de mai jos dacă variabila x, de tip int, memorează un număr natural cu o singură cifră?

x/7-x%7

Varianta 1

0

Varianta 2

1.14

Varianta 3

-6

Varianta 4

1

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #52

Variabila întreagă n memorează un număr natural impar. Care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea 1?

Varianta 1

!(n%2)

Varianta 2

n%2==0

Varianta 3

n%2!=0

Varianta 4

!((n+1)%2==0)

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #43

Care este valoarea pe care trebuie să o aibă iniţial variabila întreagă x pentru ca, în urma executării secvenţei de mai jos, să se afişeze HHHHHH?

while (x!=3){
 x=x-1;
 cout<<"HH"; | printf(”HH”);
}
Varianta 1

0

Varianta 2

4

Varianta 3

6

Varianta 4

5

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a