Exerciții

Căutare

Filtrare

Etichete

?
exerciții corespund restricțiilor

Rezultate 889

Exercițiul #16

Variabilele x şi y sunt de tip întreg, x memorând valoarea 8, iar y valoarea 6. Care dintre expresiile C/C++ de mai jos are valoarea 0?

Varianta 1

3*x-4*y==0

Varianta 2

(x+y)/2 > x%y+1

Varianta 3

!(x/2+2==y)

Varianta 4

x-y+3!=0

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #17

Care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea 1 dacă şi numai dacă variabilele x şi y memorează două numere naturale pare consecutive?

Varianta 1

(x-y==2) && (y-x==2)

Varianta 2

(x==2) && (y==4)

Varianta 3

x-y==2

Varianta 4

((x-y==2) || (y-x==2)) && (x%2==0)

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #18

Care dintre expresiile C/C++ de mai jos este echivalentă cu expresia următoare !((a<5)&&(b>7)) ?

Varianta 1

(a>=5)&&(b<=7)

Varianta 2

!(a<5) || !(b>7)

Varianta 3

!(a<5) && !(b>7)

Varianta 4

!(a>=5) && !(b<=7)

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #19

Pentru care dintre perechile de valori de mai jos expresia C/C++ următoare (a%100==b%100) && (a>99) || (b>99) are valoarea 1?

Varianta 1

a=1003 şi b=3

Varianta 2

a=35 şi b=35

Varianta 3

a=1100 şi b=10

Varianta 4

a=1234 şi b=12

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #20

Variabilele x şi y sunt de tip întreg, x memorând valoarea 4, iar y valoarea 2. Care dintre expresiile C/C++ de mai jos are valoarea 0?

Varianta 1

x-y!=0

Varianta 2

x+y>x%y+1

Varianta 3

x-2*y==0

Varianta 4

!(x==2*y)

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #21

Care dintre următoarele instrucţiuni C/C++ determină inserarea cifrei 7 în faţa ultimei cifre a unui număr natural, cu mai mult de 2 cifre, memorat în variabila x?

Varianta 1

x=(x/10*10+7)*10+x%10;

Varianta 2

x=x/10+7+x%10;

Varianta 3

x=(x%10*10+7)*10+x/10;

Varianta 4

x=(x/10+7)*10+x%10;

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #22

Care este valoarea pe care poate să o aibă iniţial variabila întreagă x dacă, la sfârşitul executării secvenţei de mai jos, variabila întreagă y are valoarea 2?

y=0;
do{
 x=x/10;
 y=y+1;
} while(x%100==0);
Varianta 1

300

Varianta 2

5000

Varianta 3

120

Varianta 4

0

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #24

Care dintre următoarele instrucţiuni C/C++ determină eliminarea cifrei din mijloc a unui număr natural, cu exact 5 cifre, memorat în variabila x?

Varianta 1

x=x/1000*100+x%100;

Varianta 2

x=x%1000*100+x/100;

Varianta 3

x=x/100*100+x%100;

Varianta 4

x=x/1000+x%100;

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #25

Câte atribuiri se execută, în total, în secvenţa de mai jos, dacă n şi p sunt variabile de tip întreg?

p=1; n=279;
while (n>=100)
{ p=p*10;
 n=n-100;
}
Varianta 1

4

Varianta 2

6

Varianta 3

2

Varianta 4

8

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #26

Care este valoarea tipărită de secvenţa de program C/C++ de mai jos, ştiind că x şi y sunt variabile întregi, iar z este o variabilă reală?

x=30;
y=5;
z=(x+y)/6.0;
z=floor(z*100);
z=z/100;
cout<<z; | printf(“%0.2f”,z);
Varianta 1

5

Varianta 2

5.833333

Varianta 3

5.83

Varianta 4

583

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a