Exerciții

Căutare

Filtrare

Etichete

?
exerciții corespund restricțiilor

Rezultate 879

Exercițiul #784

Care atribut HTML precizează un text alternativ pentru o imagine, dacă aceasta nu poate fi afișată?

Varianta 1

alt

Varianta 2

title

Varianta 3

src

Varianta 4

description

Clasa a 9-a

Exercițiul #783

Care marcaj HTML precizează titlul documentului?

Varianta 1

head

Varianta 2

title

Varianta 3

meta

Varianta 4

name

Clasa a 9-a

Exercițiul #319

Pentru o matrice t cu 8 linii şi 8 coloane, numerotate de la 0 la 7, cu elemente numere întregi, secvenţa de program de mai jos, în care variabilele z, i şi j sunt de tip întreg, determină, în urma executării ei, memorarea în z a
sumei tuturor elementelor situate:

z=0;
for(i=0;i<8;i++)
  for(j=0;j<i;j++)
    z=z+t[i][j];
Varianta 1

strict sub diagonala principală

Varianta 2

deasupra diagonalei principale, inclusiv diagonala principală

Varianta 3

strict deasupra diagonalei principale

Varianta 4

strict deasupra diagonalei secundare

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #782

Care este codul HTML corect pentru a insera o imagine?

Varianta 1

<img alt="Imagine">image.gif</img>

Varianta 2

<img src="imagine.png" alt="Imagine">

Varianta 3

<image src="imagine.png" alt="Imagine">

Varianta 4

<img href="imagine.png" alt="Imagine">

Clasa a 9-a

Exercițiul #772

Care dintre următoarele afirmaţii este falsă?

Varianta 1

Marcajul div are atributul background.

Varianta 2

Marcajul table are atributul background.

Varianta 3

Marcajul body are atributul background.

Varianta 4

Marcajul td are atributul background.

Clasa a 9-a

Exercițiul #771

Care dintre următoarele atribute ale marcajului HTML <p> precizează culoarea fundalului paragrafului:

Varianta 1

background

Varianta 2

bgcolor

Varianta 3

color

Varianta 4

Nici o variantă nu este corectă

Clasa a 9-a

Exercițiul #770

În HTML, marcajele, respectiv valorile atributelor sunt delimitate de:

Varianta 1

<> și ::

Varianta 2

:: și <>

Varianta 3

<> și "

Varianta 4

= și "

Clasa a 9-a

Exercițiul #758

Care dintre următoarele secvenţe defineşte un hyperlink către motorul de căutare Google:

Varianta 1

<a href="google.com">google</a>

Varianta 2

<a href="http://google.com">google</a>

Varianta 3

<link target="http://google.com">google</link>

Varianta 4

<link href="http://google.com">google</link>

Clasa a 9-a

Exercițiul #757

Codul HTML <p>Salut<br>popor</p> va afişa:

Varianta 1

Salut popor

Varianta 2

Salut br popor

Varianta 3

Salut <br> popor

Varianta 4

Nici o variantă nu este corectă

Clasa a 9-a

Exercițiul #756

Care dintre următoarele este atribut al marcajului HTML ol:

Varianta 1

circle

Varianta 2

type

Varianta 3

width

Varianta 4

align

Clasa a 9-a