Exerciții

Căutare

Filtrare

Etichete

?
exerciții corespund restricțiilor

Rezultate 862

Exercițiul #638

Indicaţi expresia C/C++ care are valoarea 1 dacă şi numai dacă numărul memorat în variabila întreagă x aparţine mulţimii {2015, 2016, 2017}.

Varianta 1

x==2015 && !(x<2016 || x<2017

Varianta 2

x==2015 && !(x<2016 && x<2017)

Varianta 3

x==2015 || !(x<2016 || x>2017)

Varianta 4

x==2015 || !(x<2016 && x>2017)

Simulare Bacalaureat 2016
Clasa a 9-a

Exercițiul #791

Indicaţi expresia C/C++ care are valoarea 1 dacă şi numai dacă numărul natural memorat în variabila întreagă x are exact o cifră.

Varianta 1

x%10==x

Varianta 2

x/10==x

Varianta 3

x%10==x/10

Varianta 4

(x%10)/10==x

Subiect Bacalaureat 2017
Clasa a 9-a

Exercițiul #778

Care dintre următoarele marcaje HTML permit scrierea textului înclinat și indice superior:

Varianta 1

em și top

Varianta 2

i și sub

Varianta 3

em și sup

Varianta 4

i și top

Clasa a 9-a

Exercițiul #655

Variabilele i şi j sunt de tip întreg, iar variabila m memorează un tablou bidimensional cu 5 linii şi 5 coloane, numerotate de la 0 la 4, cu elemente numere întregi.

O expresie C/C++ a cărei valoare este egală cu produsul dintre primul element de pe linia i și ultimul element de pe coloana j din acest tablou este:

Varianta 1

m[0,i]*m[j,4]

Varianta 2

m(0,i)*m(j,4)

Varianta 3

m(i)(0)*m(4)(j)

Varianta 4

m[i][0]*m[4][j]

Subiect Bacalaureat 2016
Clasa a 9-a

Exercițiul #777

Atributul cellpadding aplicat marcajului HTML table stabilește:

Varianta 1

distanța dintre celulele tabelului

Varianta 2

distanța dintre linia celulei și conținut

Varianta 3

distanța dintre liniile sus-jos ale celulelor

Varianta 4

cellpadding este marcaj, nu atribut

Clasa a 9-a

Exercițiul #769

Care dintre următoarele afirmații este falsă?

Varianta 1

Rețeaua Internet respectă modelul client-server.

Varianta 2

Toate etichetele HTML se scriu între <>

Varianta 3

Adresa de email: vasile.popescu@probleme.info.ro este greșită ca structură.

Varianta 4

HTML provine din HyperText Markup Language.

Clasa a 9-a

Exercițiul #315

În secvenţa de program următoare, variabila t memorează o matrice cu 5 linii şi 5 coloane, numerotate de la 0 la 4, cu elemente numere întregi, iar celelalte variabile sunt întregi.

x=0;
for(i=0;i<5;i++)
  for(j=i+1;j<5;j++)
    x=x+t[i][j];

Executarea acestei secvenţe determină memorarea în variabila x a sumei elementelor situate:

Varianta 1

deasupra diagonalei principale, inclusiv diagonala principală

Varianta 2

strict deasupra diagonalei principale

Varianta 3

strict sub diagonala principală

Varianta 4

strict deasupra diagonalei secundare

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #669

Dispozitivul standard de intrare este tastatura.

Alege răspunsul corect:
Adevărat
Fals
Clasa a 9-a

Exercițiul #768

Care dintre următoarele afirmații este falsă?

Varianta 1

Rețeaua Internet respectă modelul client-server.

Varianta 2

Toate etichetele HTML se scriu între <>

Varianta 3

Adresa de email: vasile.popescu@probleme.info.ro este corectă ca structură.

Varianta 4

HTML provine din HyperTrap Markup Language.

Clasa a 9-a

Exercițiul #767

Reţeaua Internet este o reţea de tip:

Varianta 1

LAN

Varianta 2

MAN

Varianta 3

WAN

Varianta 4

magistrală

Clasa a 9-a