Exerciții

Căutare

Filtrare

Etichete

?
exerciții corespund restricțiilor

Rezultate 889

Exercițiul #27

Care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea 1 după executarea secvenţei de
instrucţiuni de mai jos, în care toate variabilele sunt întregi?

v1=0; v2=0;
for(i=1;i<=3;i++)
{ for (j=1;j<=i;j++)
 v1=v1+1;
 for (k=i;k<=3;k++)
 v2=v2+1;
}
Varianta 1

v1>v2

Varianta 2

v1<v2

Varianta 3

v1==v2

Varianta 4

v1+v2==9

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #28

Care este valoarea expresiei C/C++ de mai jos dacă variabilele întregi a, b, c au valorile a=20, b=3, c=5?

(a/b%c<=b)||!(b==a)

Varianta 1

0

Varianta 2

1

Varianta 3

2

Varianta 4

-1

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #29

Care dintre expresiile C/C++ de mai jos este echivalentă cu !((a<=b && a>=c) || a<=d)?

Varianta 1

a<=b || a>=c && a<=d

Varianta 2

a>b || a<c && a>d

Varianta 3

a>b || a<c || a>d

Varianta 4

(a>b || a<c) && a>d

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #30

Care din următoarele afirmaţii despre operatorii din C/C++ este falsă?

Varianta 1

> este operator relaţional

Varianta 2

% este operator aritmetic

Varianta 3

&& este operator logic

Varianta 4

<= este operator logic

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #31

În secvenţa pseudocod de mai jos, toate variabilele memorează numere naturale. Cu ce valori pot fi înlocuite punctele de suspensie din secvenţă astfel încât, la finalul executării secvenţei să se afişeze, în acestă ordine, valorile 16 şi 41?

a←...
b←...
┌pentru i←3,7 execută
│ c←a+b; x←a; a←b; b←c
└■
scrie x,c
Varianta 1

1 şi 1

Varianta 2

3 şi 4

Varianta 3

5 şi 2

Varianta 4

2 şi 7

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #32

Care este cea mai mică valoare pe care o poate avea expresia C/C++ de mai jos dacă variabila x, de tip int, memorează un număr natural cu o singură cifră?

x/7-x%7

Varianta 1

0

Varianta 2

1.14

Varianta 3

-6

Varianta 4

1

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #33

În expresia C/C++ x%2+(x+1)%2 variabila x este de tip întreg. Această expresie:

Varianta 1

are valoarea 1 pentru orice număr natural x.

Varianta 2

are valoarea 1 dacă şi numai dacă x este un număr par.

Varianta 3

are valoarea 1 dacă şi numai dacă x este un număr impar.

Varianta 4

are o valoare strict mai mare decât 1 pentru orice număr natural x.

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #34

Câte valori distincte, numere naturale, poate primi variabila x pentru ca valoarea expresiei x/2/2 scrisă în C/C++ să fie egală cu 1?

Varianta 1

1

Varianta 2

4

Varianta 3

2

Varianta 4

0

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #35

Care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea 1 dacă şi numai dacă numărul natural nenul memorat în variabila x, de tip int, este divizibil cu 100?

Varianta 1

x%10+x/10%10==0

Varianta 2

x/100==0

Varianta 3

x%10+x/10==0

Varianta 4

x%10+x%10/10==0

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #36

Care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea 1 dacă şi numai dacă numărul natural memorat de variabila x de tip int are exact două cifre?

Varianta 1

x/100==0

Varianta 2

x/100==0 && x%10==0

Varianta 3

x/10!=0

Varianta 4

x/100==0 && x/10!=0

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a