Lista de probleme 1

#2654 sortall C++

Pentru un șir de numere \( A \) se definește următoarea funcție de cost: \( f(A) = 1 \cdot v_1 + 2 \cdot v_2 + … + k \cdot v_k \), unde \( [v_1, v_2, …, v_k] \) sunt valorile distincte ale lui \( A \), ordonate crescător.

Fiind dat un șir de N numere naturale A, să se calculeze suma aplicării funcției f pe toate subsecvențele lui A (i.e. suma după (1 ≤ i ≤ j ≤ N) din f(A[i...j]), unde A[i…j] este subsecvența de la i la j).