Lista de probleme 96

Filtrare

Se citesc numere de la tastatură până la apariția lui zero. Să se determine câte dintre ele erau pare.

Se dă un număr natural n. Afișați în ordine crescătoare primele n numere naturale nenule.

Se dă un număr natural n. Afișați în ordine descrescătoare primele n numere naturale nenule.

Se citesc două numere naturale a și b. Afișați în ordine crescătoare primii b multipli nenuli ai numărului a.

Se citesc două numere naturale n și m. Afișați în ordine descrescătoare primii n multipli nenuli ai numărului m.

Se dă un număr natural n. Afișați pe o linie primele n numere naturale nenule în ordine crescătoare, iar pe linia următoare aceleași numere, dar în ordine descrescătoare.

Se dă un număr natural n. Afișați în ordine crescătoare primele n numere naturale pare nenule.

Se dă un număr natural n. Afișați în ordine crescătoare numerele naturale pare nenule mai mici sau egale cu n.

Se dă un număr natural n. Afișați în ordine descrescătoare primele n numere naturale impare.

Se dă un număr natural n. Afișați în ordine descrescătoare numerele naturale impare mai mici sau egale cu n.