Lista de probleme 75

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se citesc numere de la tastatură până la apariția lui zero. Să se determine câte dintre ele erau pare.

Se dă un număr natural n. Afișați în ordine crescătoare primele n numere naturale nenule.

Se dă un număr natural n. Afișați în ordine descrescătoare primele n numere naturale nenule.

Se dă un număr natural n. Afișați în ordine crescătoare primele n numere naturale pare nenule.

Se dă un număr natural n. Afișați în ordine descrescătoare primele n numere naturale impare.

Se dau n numere naturale. Calculați media lor geometrică.

Se dau n numere naturale. Calculați media armonică a celor n numere citite cu 2 zecimale exacte.

Se dau n numere naturale. Calculați media pătratică a celor n numere citite cu 2 zecimale exacte.

#2222 p10_10

Se dau două numere naturale n, care este putere a lui 10 și k. Să se afișeze nk.