Lista de probleme 20

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se dă un vector cu n elemente numere întregi, n fiind număr par. Să se ordoneze crescător elementele din prima jumătate a vectorului și descrescător elementele din a doua jumătate.

Se vor defini și apela următoarele subprograme:

  • citire, care citește valoarea lui n și cele n elemente ale tabloului
  • afisare, care afișează elementele tabloului, separate prin exact un spațiu
  • sortare, care ordonează elementele vectorului cuprinse între doi indici transmiși ca parametru. Criteriul de ordonare (crescător/descrescător) va fi transmis ca parametru.

În programele C/C++ nu se vor folosi variabile globale.

Se dă o matrice pătratică cu n linii și n coloane și elemente numere naturale. Să se afișeze indicii liniilor pentru care suma elementelor este număr par.

Se va defini și folosi subprogramul suma, cu 3 parametri:

  • x – matricea
  • n – dimensiunea matricei
  • p – un număr natural, 1 ≤ p ≤ n

care va returna suma elementelor de pe linia p a matricei x.

Se dă o matrice pătratică cu n linii și n coloane, numerotate de la 1 la n și elemente numere naturale. Să se determine suma elementelor aflate strict deasupra diagonalei secundare a matricei.

Se va defini și folosi subprogramul sub, cu 3 parametri:

  • n – dimensiunea matricei
  • x – matricea
  • k – un număr natural, 1 < k ≤ 2*n

care va returna suma tuturor elementelor aij din matrice pentru care i + j = k.

#2659 SplitText C++

Să se scrie funcția cu următorul antet:

void SplitText(const char s[], char cuv[100][30], int &n)

Șirul s memorează un text format din cuvinte și separatori. Cuvintele sunt formate din litere, iar restul caracterelor din text sunt separatori. Funcția trebuie să memoreze cuvintele din s în matricea cuv astfel: Primul cuvânt în cuv[0], al doilea cuvânt în cuv[1], etc. Numărul de cuvinte va fi memorat în n.

Folclorul informatic

#2817 Identice4 C++

Subprogramul identice are doi parametri, în această ordine, a și b, prin care primește câte un număr natural (10≤a≤b≤106). Subprogramul afișează pe ecran toate numerele naturale din intervalul [a,b] care au toate cifrele identice. Numerele afișate sunt separate prin câte un spațiu, iar dacă nu există astfel de numere, se afişează pe ecran mesajul nu exista.

Scrieţi definiţia completă a subprogramului.

#2842 Triplete1 C++

Se consideră subprogramul triplete, cu un singur parametru, n, prin care primeşte o valoare naturală din intervalul [2,104]. Subprogramul afișează pe ecran toate tripletele de numere naturale (x,y,z) cu proprietatea că x<y<z și x·y+y·z=n. Fiecare triplet se afișează pe câte o linie a ecranului, iar numerele din fiecare triplet sunt separate prin câte o virgulă și încadrate între paranteze rotunde.

Scrieți definiţia completă a subprogramului.

#2811 Triplete C++

Subprogramul triplete are trei parametri, a, b și c, în această ordine, prin care primește câte un număr natural din intervalul [0,104] (a<b). Subprogramul afișează pe ecran în ordine lexicografică toate tripletele de numere naturale, x, y și z, soluții ale ecuației x+y+z=c, cu proprietatea că a≤ x≤ y≤ z≤ b.

Fiecare triplet afișat pe câte o linie și este încadrat între acolade, iar numerele x, y și z sunt afișate în această ordine, separate prin câte o virgulă. Dacă nu există niciun triplet cu proprietatea cerută, se afişează mesajul nu exista.

Scrieți definiția completă a subprogramului.

#2343 bec

Într-o pădure sunt plantați N*M copaci, pe N rânduri şi M coloane, fiecare copac aflându-se la egală distanţă de copacii vecini. Întrucât în pădure este cam intuneric, pădurarul (care supraveghează pădurea) montează K becuri (câte un bec într-un copac). Aceste becuri au consum diferit de energie electrică. Fiecare bec luminează doar o parte dintre copaci. Un copac este luminat de un bec dacă, trasând o linie dreaptă de la el la bec, niciun alt copac sau bec nu se află pe acea linie.
Energia electrică fiind scumpă, pădurarul va trebui să renunţe la K-1 becuri şi să păstreze doar becul care luminează numărul maxim C de copaci. Dacă mai multe becuri dintre cele K luminează C copaci, pădurarul îl va păstra pe cel mai util adică care are cel mai mic consum de energie electrică. Determinați numărul maxim X de copaci ce pot fi luminați de unul dintre cele K becuri precum și poziția (rândul R şi coloana C) becului cel mai util păstrat de pădurar.

olimpiada scoala 2018

#3198 Optimize C++

Se dă codul sursă al unui program. Se cere optimizarea unei funcții din acesta.

AcadNet 2017

#3343 PatratMagic3 C++

Se dă un număr natural n, de forma n = 4k+2. Să se genereze și să se afișeze un pătrat magic de latură n.