"ellipse( X, Y , w, h)" - Processing

ID Autor Duplicat din Ultima modificare
#130 Candale Silviu (silviu) - Luni, 13 iun 2016, 20:43

Desenează o elipsă, cu centrul în punctul de coordonate X Y, având lățimea width și înălțimea height, folosind parametrii curenți pentru linii și umplere. Parametrii sunt:

  • X – coordonata X a centrului;
  • Y – coordonata Y a centrului;
  • w – lățimea elipsei;
  • h – înălțimea elipsei.