"noStroke();" - Processing

ID Autor Duplicat din Ultima modificare
#332 Candale Silviu (silviu) - Vineri, 17 iun 2016, 21:42

Inhibă trasarea chenarului pentru următoarele figuri.

Funcția nu are parametri.

Pentru a desena din nou chenarul se folosește fill();