Timofte Claudiu

ClaudiuT

Medalia acordată pentru 250 probleme rezolvate
încă 29 probleme până la 500.
2011 soluții trimise
623 soluții corecte
25.34 succes (%)