ROTARIU EMANUEL

Emmy

Medalia acordată pentru 250 probleme rezolvate
încă 209 probleme până la 500.
1140 soluții trimise
318 soluții corecte
26.15 succes (%)