Giosan George

Giosinio

Medalia acordată pentru 500 probleme rezolvate
încă 434 probleme până la 1000.
1054 soluții trimise
585 soluții corecte
54.69 succes (%)