Pirvu Constantin Bogdan

bogdan_pirvu

Medalia acordată pentru 100 probleme rezolvate
încă 30 probleme până la 200.
274 soluții trimise
176 soluții corecte
63.43 succes (%)