Ion Costin

costin73

Medalia acordată pentru 10 probleme rezolvate
încă 12 probleme până la 25.
60 soluții trimise
14 soluții corecte
22.03 succes (%)