Pop Lavinia

poplavinia

Medalia acordată pentru 25 probleme rezolvate
încă 14 probleme până la 50.
93 soluții trimise
42 soluții corecte
41.38 succes (%)