Pintea Rodica

ro_dica

Medalia acordată pentru 25 probleme rezolvate
încă 20 probleme până la 50.
181 soluții trimise
37 soluții corecte
17.24 succes (%)