Galatan Constantin

tucu

Medalia acordată pentru 100 probleme rezolvate
încă 73 probleme până la 200.
240 soluții trimise
173 soluții corecte
65.46 succes (%)