"arc(x,y,w,h,start,stop,mod)" - Processing

ID Autor Duplicat din Ultima modificare
#141 Candale Silviu (silviu) - Luni, 13 iun 2016, 23:59

Desenează un arc de elipsă, folosind parametri curenți pentru linii și umplere. Parametri reprezintă:

 • x, y, w, h – coordonatele centrului, lățimea și înălțimea elipsei din care face parte arcul
 • start, stop – unghiul de început și sfârșit al arcului de elipsă.
 • mod este opțional și reprezintă modul de închidere a a arcului de elipsă. Valoarea sa poate fi una dintre constantele OPEN, CHORD sau PIE. Vezi figura pentru detalii.

Observații:

 • Unghiurile sunt exprimate implict în radiani. Dacă dorim să le exprimăm în grade, trebuie să apelăm funcția angleMode(DEGREES), preferabil în setup(). Pentru a reveni la radiani, folosim angleMode(RADIANS).
 • Măsurarea unghiurilor se face astfel:
  • unghiul de 0 (grade sau radiani) se află la extremitatea dreaptă a elipsei;
  • sensul de măsurare este cel orar. Astfel, unghiul de 90o (PI/2 radiani) se află în extremitatea de jos a elipsei;
  • pentru măsurarea în radiani a unghiurilor sunt definite constantele PI, HALF_PI, QUARTER_PI, TWO_PI.