"beginShape();/ vertex(); endShape();" - Processing

ID Autor Duplicat din Ultima modificare
#343 Candale Silviu (silviu) - Sambata, 18 iun 2016, 17:49

Pentru a desena forme complexe putem folosi o combinație din trei funcții. Cu beginShape(); începem desenarea formei, construim vârfurile formei folosind în mod repetat vertex() și finalizăm forma cu ajutorul funcției endShape();.

  • beginShape(MOD) începe forma. Parametrul MOD este opțional; el definește tipul formei și poate fi: POINTS, LINES, TRIANGLES, TRIANGLE_FAN, TRIANGLE_STRIP, QUADS, și QUAD_STRIP. Dacă parametrul MOD nu apare se va desena un poligon.
  • vertex(x, y); construiește un vârf al formei în punctul de coordonate (x,y) al pânzei.
  • endShape(MOD); finalizează forma. Parametru MOD este opțional și poate fi CLOSE – se desenează și ultima latură a formei, între ultimul vârf construit și primul vârf construit. Dacă parametru lipsește, ultima latură nu se desenează.