"text(txt, x, y, w, h);" - Processing

ID Autor Duplicat din Ultima modificare
#353 Candale Silviu (silviu) - Duminica, 19 iun 2016, 09:24

Afișează textul txt pe pânză la coordonatele x y. Dacă sunt precizați parametrii w h, textul va fi afișat într-o casetă cu lățimea w și înălțimea h.

Sintaxă:

text(txt, x, y);
text(txt, x, y, w, h);

Parametri:

  • txt – textul care va fi afișat
  • x y – coordonatele la care va fi afișat textul
  • w h (opțional) – dimensiunile casetei în care va fi afișat textul