brebenel mihnea

3mihnea3

Medalia acordată pentru 250 probleme rezolvate
încă 204 probleme până la 500.
1920 soluții trimise
337 soluții corecte
15.75 succes (%)