Alina Boca

AB

Medalia acordată pentru 250 probleme rezolvate
încă 181 probleme până la 500.
921 soluții trimise
437 soluții corecte
39.73 succes (%)