Bildea Gabriel

BGabriel

Medalia acordată pentru 250 probleme rezolvate
încă 180 probleme până la 500.
563 soluții trimise
360 soluții corecte
61.19 succes (%)